ข้อมูลทั่วไป


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

       วิสัยทัศน์ ” มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำธรุกิจค้าปลีกขนาดใหญ่สินค้าประเภทไอที สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต อันจะก่อให้เกิด         ผลประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น “

        พันธกิจ

  1. เราจะมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้าและ สังคม
  2. เราจะดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งทางด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
  3. เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน
  4. เราจะให้ความสำคัญและจะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานและมีความรับผิดชอบ
  5. เราจะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
  6. เราจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน

 

 

ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและสมาร์ทโฟนแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ไอที ซิตี้ ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอที ซูเปอร์สโตร์ ภายใต้สโลแกนว่า “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร ” (The IT Superstore)

สถานที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซา ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ

Home Page
www.itcity.co.th โทรศัพท์ 0-2656-5030-45 โทรสาร 0-2656-5049

ทุนจดทะเบียน
366,798,859 บาท แบ่งออกเป็น 366,798,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
หุ้นสามัญจำนวน 349,398,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เลขทะเบียนบริษัท
0107545000349

สาขา
ปัจจุบันบริษัทมีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น 103 สาขา ดังนี้

สาขา
สถานที่ตั้ง
วันที่เปิดทำการ
1. พันธุ์ทิพย์พลาซา ชั้น 5 อาคารพันธุ์ทิพย์ พลาซา พฤศจิกายน 2539
2. เซียร์ รังสิต ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต พฤษภาคม 2543
3. ซีคอนไอทีมาร์เก็ต ศรีนครินทร์ ชั้น 1 ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เมษายน 2544
4. คลังไอทีเซ็นเตอร์ นครราชสีมา ชั้น 5 ศูนย์ การค้าคลังพลาซา นครราชสีมา สิงหาคม 2544
5. ตึกคอม ศรีราชา ชั้น 3 อาคารตึกคอม ศรีราชา ธันวาคม 2544
6. สตาร์ไอที ระยอง ชั้น 1 ศูนย์การค้าระยองสตาร์ ระยอง มิถุนายน 2545
7. ไอทีมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาวน์ สิงหาคม 2545
8. เซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 สิงหาคม 2546
9. เซ็นทรัลบางนา ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา กันยายน 2546
10. เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ ชั้น 3 เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ กันยายน 2546
11. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 5 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ธันวาคม 2546
12.ไอทีพลาซา สำโรง ชั้น 4 ไอทีพลาซา สำโรง ธันวาคม 2546
13. ศูนย์นาซา สุพรรณบุรี ชั้น 3 ศูนย์นาซา สุพรรณบุรี ธันวาคม 2546
14. ศูนย์พันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซา เชียงใหม่ ตุลาคม 2547
15. ตึกคอม พัทยา ชั้น 5 อาคารตึกคอม พัทยา ธันวาคม 2547
16. ไอที สแควร์ หลักสี่ ชั้น 2 อาคารหลักสี่พลาซา ตุลาคม 2548
17. สยามพารากอน ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ธันวาคม 2548
18. รอยัลพาร์ค ราชบุรี ชั้น 2 ศูนย์การค้ารอยัลพาร์คชอปปิ้งมอลล์ พฤษภาคม 2549
19. ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต สิงหาคม 2549
20. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ชั้น 4 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า์ งามวงศ์วาน กันยายน 2549
21.เดอะมอลล์ รามคำแหง ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ รามคำแหง ตุลาคม 2549
22.แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ พฤศจิกายน 2549
23 .ท็อป ไอที พิษณุโลก ชั้น 4 อาคารท็อปแลนด์อาเขต พฤษภาคม 2551
24. บิ๊กเจียง หนองคาย ชั้น 2 ศูนย์การค้าไอที บิ๊กเจียง พฤศจิกายน 2551
25.ฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์ แหลมฉบัง ธันวาคม 2551
26. ทวีกิจคอมเพล็กซ์ สระบุรี ชั้น 3 ทวีกิจคอมเพล็กซ์ สิงหาคม 2552
27. สิงห์บุรี ชั้น 3 ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ตุลาคม 2552
28. ฉะเชิงเทรา ชั้น 2 อาคารตะวันออกคอมเพล็กซ์ ธันวาคม 2552
29. เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค กุมภาพันธ์ 2553
30. เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา เมษายน 2553
31. กาญจนบุรี ชั้น 3 ห้างกนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ตุลาคม 2553
32. มาร์คโฟร์ แพร่ ชั้น 3 มาร์คโฟร์พลาซ่า มกราคม 2554
33. เจริญภัณฑ์ พะเยา ชั้น 2 เจริญภัณฑ์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กันยายน 2554
34. ตึกคอม ชลบุรี ชั้น 4 ศูนย์การค้าตึกคอม ธันวาคม 2554
35. เมกา บางนา ชั้น 2 ศุนย์การค้าเมกาบางนา พฤษภาคม 2555
36.ซีคอน บางแค ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค กันยายน 2555
37.เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น ธันวาคม 2555
38.เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ มกราคม 2556
39.ตึกคอม อุดรธานี ชั้น 3 ศูนย์การค้าตึกคอมแลนด์มาร์ค กุมภาพันธ์ 2556
40.เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม2 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า มีนาคม 2556
41.เทสโก้โลตัส ปิ่นเกล้า ชั้น 3 อาคารเทสโก้ โลตัส เมษายน 2556
42.ฟอร์จูนเมอร์เคียว ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาวน์ เมษายน 2556
43.โฮมเวิร์ค ภูเก็ต ชั้น 1 อาคารโฮมเวิร์ค มิถุนายน 2556
44.เทสโก้โลตัส  สมุทรสงคราม ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส กรกฎาคม 2556
45.เทสโก้โลตัส  สิงห์บุรี (ท่าวุ้ง) ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส กรกฎาคม 2556
46.เทสโก้โลตัส รวมโชค เชียงใหม่ ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส สิงหาคม  2556
47.เทสโก้โลตัส สามพราน นครปฐม ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส กันยายน  2556
48. เทสโก้โลตัส แกลง ระยอง ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส ตุลาคม  2556
49. เทสโก้โลตัส เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ห้างเทสโก้  โลตัส ตุลาคม  2556
50. เทสโก้โลตัส  สุพรรณบุรี ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส พฤศจิกายน 2556
51. เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พฤศจิกายน 2556
52  สุขอนันต์  สระบุรี ชั้น 2 ศูนย์การค้าสุขอนันต์ พฤศจิกายน 2556
53. เทสโก้โลตัส  สงขลา ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส พฤศจิกายน 2556
54. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์  ตรัง ชั้น 2 ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ธันวาคม  2556
55. เทสโก้โลตัส ฉลอง ภูเก็ต ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส ธันวาคม  2556
56. เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ธันวาคม  2556
57. ท็อปแลนด์  เพชรบูรณ์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าท็อปแลนด์ ธันวาคม  2556
58. เทสโก้โลตัส ชัยนาท ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส ธันวาคม  2556
59. ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์  บุรีรัมย์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์์ ธันวาคม  2556
60. เทสโก้โลตัส หล่มสัก เพชรบูรณ์ ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส มกราคม 2557
61. เทสโก้โลตัส โรจนะ  อยุธยา ชั้น 2 ห้างเทสโก้ โลตัส มกราคม 2557
62. เทสโก้โลตัส เดอะวอล์ค นครสวรรค์ ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส กุมภาพันธ์  2557
63. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ พิษณุโลก ชั้น 2 ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ กุมภาพันธ์  2557
64. เทสโก้โลตัส สามกอง ภูเก็ต ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส กุมภาพันธ์  2557
65. แหลมทอง  ชลบุรี ชั้น 2 ห้างแหลมทองช้อปปิ้งพลาซ่า กุมภาพันธ์  2557
66. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ กัลปพฤกษ์ ชั้น 1 ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เมษายน  2557
67. เสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ชั้น 2 อาคารเสริมไทยคอมเพล็กซ์ พฤษภาคม 2557
68. เทสโก้โลตัส นครนายก ชั้น 1 ห้างเทสโก้ โลตัส พฤษภาคม 2557
69. กาดคำ แม่ฮ่องสอน ชั้น 1 ห้างกาดคำพลาซ่า กรกฎาคม 2557
70. ตึกคอมโฆษะ 2  ขอนแก่น ชั้น 2 ตึกคอมโฆษะ ตุลาคม 2557
71. โรบินสัน  ร้อยเอ็ด ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตุลาคม 2557
72. ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค  อุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค ตุลาคม 2557
73. โรบินสัน  ปราจีนบุรี ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ธันวาคม 2557
74. ตึกคอม ศรีราชา 2 ชั้น G ศูนย์การค้าตึกคอม ธันวาคม 2557
75. โรบินสัน มุกดาหาร ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ธันวาคม 2557
76. หงษ์ฟ้าพลาซ่า เชียงราย ชั้น 1 ห้างหงษ์ฟ้า มกราคม 2558
77. เซ็นทรัลพลาซ่า  ลำปาง ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เมษายน 2558
78. โรบินสัน  กาญจนบุรี ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เมษายน 2558
79. เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เมษายน 2558
80 เซ็นทรัลพลาซ่า  ระยอง ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พฤษภาคม 2558
81. โรบินสัน  บุรีรัมย์ ชั้น 2 F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กรกฎาคม 2558
82. เซ็นทรัลพลาซ่า  เวสท์เกต ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสท์เกต สิงหาคม 2558
83. เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ พฤศจิกายน 2558
84. เซ็นทรัลพลาซ่า  ปิ่นเกล้า ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ธันวาคม 2558
85. เซ็นทรัลพลาซ่า  อุดรธานี ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ธันวาคม 2558
86. เดอะคริสตัลพาร์ค ชั้น 3 ศูนย์การค้าคริสตัลพาร์ค มกราคม 2559
87. ฮาร์เบอร์ พัทยา ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา เมษายน 2559
88. โรบินสัน ศรีสมาน ชั้น 2F ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พฤษภาคม 2559
89. เซ็นทรัลพลาซ่า  นครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า กรกฎาคม  2559
90. บลูพอร์ท หัวหิน ชั้น 3 ศูนย์การคค้าบลูพอร์ท รีสอร์ท มอลล์ หัวหิน ตุลาคม 2559
91. เทสโก้โลตัส พยัคฆภูมิพิสัย ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส พฤศจิกายน 2559
92. เทสโก้ลตัส  ลาดพร้าว ชั้น 2 ห้างเทสโก้โลตัส พฤศจิกายน 2559
93. เทสโก้โลตัส จรัญสนิทวงศ์ ชั้น 2 ห้างเทสโก้โลตัส พฤศจิกายน 2559
94. เทสโก้โลตัส แจ้งวัฒนะ ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส พฤศจิกายน 2559
95. เทอร์มินอล 21 โคราช ชั้น 3 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ธันวาคม 2559
96. เทสโก้โลตัส บางแค ชั้น 2 ห้างเทสโก้โลตัส ธันวาคม 2559
97. เทสโก้โลตัส บ่อวิน ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส มิถุนายน 2560
98. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยเอ็ด ชั้น 1 ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มิถุนายน 2560
99. วี สแควร์ นครสวรรค์ ชั้น B ศูนย์การค้า วี สแควร์ กรกฎาคม 2560
100. เทสโก้โลตัส ยโสธร ชั้น 1 ห้างเทสโก้โลตัส กันยายน 2560
101. เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัีลพลาซ่า พฤจิกายน 2560
102. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า2 ชั้น1 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า พฤจิกายน 2560
103. เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซ่า พฤจิกายน 2560