ข้อมูลทั่วไป


          วิสัยทัศน์และพันธกิจ

       วิสัยทัศน์

    ” มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำธรุกิจค้าปลีกขนาดใหญ่สินค้าประเภทไอที สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต อันจะก่อให้เกิดผล               ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น “

        พันธกิจ

  1. เราจะมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้าและ สังคม
  2. เราจะดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งทางด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
  3. เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน
  4. เราจะให้ความสำคัญและจะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานและมีความรับผิดชอบ
  5. เราจะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
  6. เราจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน

         ประเภทธุรกิจ

    บริษัท ไอที  ซิตี้ จำกัด (มหาชน)  ปัจจุบันประกอบธุรกิจค้าปลีก  (Retail Superstore)  จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต  (Tablet)  อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripherals) โทรศัพท์มือถือ ( Smart  Phone )  รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและ Smart Phone แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ” ไอที ซิตี้ ” ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบ  ไอที ซูเปอร์สโตร์ ภายใต้สโลแกนว่า   “เมืองเทคโนโลยีครบวงจร “

      สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซา ชั้น 5-6 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ

Home Page
www.itcity.co.th โทรศัพท์ 0-2656-5030-45 โทรสาร 0-2656-5049

ทุนจดทะเบียน
303,798,859 บาท แบ่งออกเป็น 303,798,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
หุ้นสามัญจำนวน 286,398,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เลขทะเบียนบริษัท
0107545000349

สาขา
ปัจจุบันบริษัทมีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น 124 สาขา ดังนี

สาขา
สถานที่ตั้ง
วันที่เปิดทำการ
   1. พันธุ์ทิพย์พลาซา
 ชั้น 5 อาคารพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า
 พฤศจิกายน 2539
   2. เซียร์  รังสิต
 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซียร์  รังสิต
 พฤษภาคม 2543
   3. ซีคอนไอทีมาร์เก็ต  ศรีนครินทร์
 ชั้น 1 ซีคอนสแควร์  ศรีนครินทร์
 เมษายน 2544
   4.คลังไอทีเซ็นเตอร์  นครราชสีมา
 ชั้น 5 ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า  นครราชสีมา
 สิงหาคม 2544
   5. ตึกคอม  ศรีราชา
 ชั้น 3 อาคารตึกคอม  ศรีราชา
 ธันวาคม 2544
   6. สตาร์ไอที  ระยอง
 ชั้น 1 ศูนย์การค้าระยองสตาร์  ระยอง
 มิถุนายน 2545
   7. ไอทีมอลล์  ฟอร์จูนทาวน์
 ชั้น 4 อาคารฟอร์จูนทาวน์
 สิงหาคม 2545
   8.  เซ็นทรัลพระราม 3
 ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล  พระราม 3
 สิงหาคม 2546
   9.  เซ็นทรัลบางนา
 ชั้น 4  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล  บางนา
 กันยายน 2546
 10.  เซ็นทรัลแอร์พอร์ท  เชียงใหม่
 ชั้น 3  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ท  เชียงใหม่
 กันยายน 2546
 11.  เดอะมอลล์  งามวงศ์วาน
 ชั้น 5  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
 ธันวาคม 2546
 12.  ไอทีพลาซ่า  สำโรง
 ชั้น 4  ไอทีพลาซ่า  สำโรง
 ธันวาคม 2546
 13.  ศูนย์นาซ่า  สุพรรณบุรี
 ชั้น 3  ศูนย์นาซ่า  สุพรรณบุรี
 ธันวาคม 2546
 14.  ศูนย์พันธุ์ทิพย์  เชียงใหม่
 ชั้น 2  อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า  เชียงใหม่
 ตุลาคม 2547
 15.  ตึกคอม  พัทยา
 ชั้น 5  อาคารตึกคอม  พัทยา
 ธันวาคม 2547
 16.  ไอที สแควร์  หลักสี่
 ชั้น 2  อาคารหลักสี่พลาซ่า
 ตุลาคม 2548
 17.  สยามพารากอน
 ชั้น 4  ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 ธันวาคม 2548
 18.  รอยัลพาร์ค  ราชบุรี
 ชั้น 2 ศูนย์การค้ารอยัลพาร์คชอปปิ้งมอลล์
 พฤษภาคม 2549
 19. ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 สิงหาคม 2549
 20. พันธุ์ทิพย์พลาซา งามวงศ์วาน
 ชั้น 4 พันธุ์ทิพย์พลาซา  งามวงศ์วาน
 กันยายน 2549
 21. เดอะมอลล์ รามคำแหง
 ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  รามคำแหง
 ตุลาคม 2549
 22. แฟชั่นไอส์แลนด์
 ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
 พฤศจิกายน 2549
 23 .ท็อป ไอที พิษณุโลก
 ชั้น 2 อาคารท็อปแลนด์อาเขต
 พฤษภาคม 2551
 24. บิ๊กเจียง หนองคาย
 ชั้น 2 ศูนย์การค้าไอที  บิ๊กเจียง
 พฤศจิกายน  2551
 25. ฮาร์เบอร์มอลล์  แหลมฉบัง
 ชั้น 3 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์
 ธันวาคม  2551
 26. สระบุรี
 ชั้น 3 ทวีกิจคอมเพล็กซ์
 สิงหาคม  2552
 27. สิงห์บุรี
 ชั้น 3 ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
 ตุลาคม  2552
 28. ฉะเชิงเทรา
 ชั้น 2 อาคารตะวันออกคอมเพล็กซ์
 ธันวาคม  2552
 29. เดอะมอลล์  บางแค
 ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค
 กุมภาพันธ์  2553
 30. เดอะมอลล์  นครราชสีมา
 ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
 เมษายน  2553
 31.  กาญจนบุรี
 ชั้น 3 ห้างกนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
 ตุลาคม  2553
 32.  มาร์คโฟร์  แพร่
 ชั้น 3  มาร์คโฟร์พลาซ่า
 มกราคม  2554
 33. ตึกคอม  ชลบุรี
 ชั้น 3  ศูนย์การค้าตึกคอม
 ธันวาคม 2554
 34.  เมกา  บางนา
 ชั้น 2  ศูนย์การค้าเมกา บางนา
 พฤษภาคม 2555
 35.  ซีคอน  บางแค
 ชั้น 3  ศูนย์การค้าซีคอน  บางแค
 กันยายน 2555
 36.  เซ็นทรัลพลาซ่า  ขอนแก่น
 ชั้น 5  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
 ธันวาคม 2555
 37.  เซ็นทรัลพลาซ่า  แจ้งวัฒนะ
 ชั้น 4  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
 มกราคม 2556
 38.  ตึกคอม  อุดรธานี
 ชั้น 3   ศูนย์การค้าตึกคอมแลนด์มาร์ค
 กุมภาพันธ์ 2556
 39.  เซ็นทรัลพลาซ่า  พระราม 2
 ชั้น 3   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
 มีนาคม 2556
 40.  เทสโก้โลตัส  ปิ่นเกล้า
 ชั้น 3   ศูนย์การค้าเทสโก้  โลตัส
 เมษายน  2556
 41. ฟอร์จูนเมอร์เคียว
 ชั้น 4   อาคารฟอร์จูนทาวน์
 เมษายน  2556
 42. โฮมเวิร์ค  ภูเก็ต
 ชั้น 1   อาคารโฮมเวิร์ค
 มิถุนายน 2556
 43. เทสโก้ โลตัส  สมุทรสงคราม
 ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
 กรกฎาคม 2556
 44. เทสโก้โลตัส  สิงห์บุรี  (ท่าวุ้ง)
 ชั้น 2   ศูนย์การค้าเทสโก้  โลตัส
 กรกฎาคม 2556
 45. เทสโก้โลตัส รวมโชค  เชียงใหม่
 ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
 สิงหาคม  2556
 46. เทสโก้โลตัส  สามพราน  นครปฐม
 ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
 กันยายน  2556
 47  เทสโก้โลตัส  แกลง  ระยอง
 ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
 ตุลาคม  2556
 48. เทสโก้โลตัส  เวียงสระ  สุราษฎร์ธานี
 ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
 ตุลาคม  2556
 49. เทสโก้โลตัส  สุพรรณ
 ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
 พฤศจิกายน 2556
 50. เซ็นทรัลเฟสติวัล  เชียงใหม่
 ชั้น 3   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
 พฤศจิกายน 2556
 51. สุขอนันต์  สระบุรี
 ชั้น 2   ศูนย์การค้าสุขอนันต์
 พฤศจิกายน 2556
 52. เทสโก้โลตัส   สงขลา
 ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
 พฤศจิกายน 2556
 53. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  ตรัง
 ชั้น 2   ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
 ธันวาคม  2556
 54. เทสโก้โลตัส  ฉลอง  ภูเก็ต
 ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
 ธันวาคม  2556
 55. เซ็นทรัลเฟสติวัล  หาดใหญ่
 ชั้น 3   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
 ธันวาคม  2556
 56. ท็อปแลนด์  เพชรบูรณ์
 ชั้น 4   ศูนย์การค้าท็อปแลนด์
 ธันวาคม  2556
 57.  เทสโก้โลตัส  ชัยนาท
 ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
 ธันวาคม  2556
 58.  ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์  บุรีรัมย์
 ชั้น 1   ศูนย์การค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 ธันวาคม  2556
 59. เทสโก้โลตัส  หล่มสัก  เพชรบูรณ์
 ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
 มกราคม  2557
 60. เทสโก้โลตัส  โรจนะ  อยุธยา
 ชั้น 2   ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
 มกราคม  2557
 61. เทสโก้โลตัส  The  Walk  นครสวรรค์
 ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
 กุมภาพันธ์  2557
 62. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  พิษณุโลก
ชั้น 2  ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
 กุมภาพันธ์  2557
 63. เทสโก้โลตัส  สามกอง  ภูเก็ต
ชั้น 1  ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
 กุมภาพันธ์  2557
 64. แหลมทองพลาซ่า  ชลบุรี
ชั้น 2  แหลมทองช้อปปิ้งพลาซ่า
 กุมภาพันธ์  2557
 65. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  กัลปพฤกษ์
ชั้น 1  ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
 เมษายน  2557
 66. เสริมไทยคอมเพล็กซ์  มหาสารคาม
ชั้น 2  เสริมไทยคอมเพล็กซ์
 พฤษภาคม  2557
 67. เทสโก้โลตัส  นครนายก
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
 พฤษภาคม  2557
 68. ตึกคอมโฆษะ 2   ขอนแก่น
ชั้น 2 ตึกคอมโฆษะ 2
 ตุลาคม  2557
 69. โรบินสัน  ร้อยเอ็ด
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 ตุลาคม  2557
 70. ศรีพงษ์พาร์ค  อุตรดิตถ์
ชั้น 1 ศูนย์การค้าศรีพงษ์พาร์ค
 ตุลาคม  2557
 71. โรบินสัน  ปราจีนบุรี
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 ธันวาคม 2557
 72. ตึกคอม  ศรีราชา 2
ชั้น G ศูนย์การค้าตึกคอม
 ธันวาคม 2557
 73. โรบินสัน   มุกดาหาร
ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 ธันวาคม 2557
 74.  เซ็นทรัลพลาซ่า  ลำปาง
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ๋า
 เมษายน  2558
 75.  โรบินสัน    กาญจนบุรี
ชั้น 2 F  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 เมษายน  2558
 76.  เซ็นทรัลพลาซ่า  พิษณุโลก
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
 เมษายน  2558
 77.  เซ็นทรัลพลาซ่า   ระยอง
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
 พฤษภาคม 2558
 78.  โรบินสัน   บุรีรัมย์
ชั้น 2 F  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 กรกฎาคม  2558
 79.  เซ็นทรัลเวสท์เกต
ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสท์เกต
 สิงหาคม  2558
 80.  เดอะมอลล์   บางกะปิ
ชั้น 3  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
 พฤศจิกายน 2558
 81.  เซ็นทรัลพลาซ่า  ปิ่นเกล้า
ชั้น 3  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
 ธันวาคม 2558
 82.  เซ็นทรัลพลาซ่า  อุดรธานี
ชั้น 2  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
 ธันวาคม 2558
 83. เดอะคริสตัลพาร์ค
ชั้น 3  ศูนย์การค้าคริสตัลพาร์ค
 มกราคม 2559
 84. ฮาร์เบอร์  พัทยา
ชั้น 3  ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์  พัทยา
 เมษายน  2559
 85. โรบินสัน  ศรีสมาน
ชั้น 2 F  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
 พฤษภาคม  2559
 86. เซ็นทรัลพลาซ่า   นครศรีธรรมราช
ชั้น 2  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
 กรกฎาคม  2559
 87. บลูพอร์ท   หัวหิน
ชั้น 3  ศูนย์การค้าบลูพอร์ท  รีสอร์ท  มอลล์
 ตุลาคม  2559
 88. เทสโก้โลตัส  พยัคฆภูมิพิสัย
ชั้น 1  ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
 พฤศจิกายน 2559
 89. เทสโก้โลตัส  ลาดพร้าว
ชั้น 2  ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
 พฤศจิกายน 2559
 90. เทสโก้โลตัส  แจ้งวัฒนะ
ชั้น 1  ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
พฤศจิกายน-2559
 91. เทอร์มินอล 21  โคราช
ชั้น 3   ศูนย์การค้าเทอร์มินอล  21
ธันวาคม-2559
 92. เทสโก้โลตัส  บางแค
ชั้น 2   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
ธันวาคม-2559
93. เทสโก้โลตัส  บ่อวิน
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
มิถุนายน-2560
94.  บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  ร้อยเอ็ด
ชั้น 1   ศูนย์การค้า บิ๊กซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์
มิถุนายน-2560
95.  วีสแควร์  นครสวรรค์
ชั้น B   ศูนย์การค้า วีสแควร์
กรกฎาคม-2560
96.  เทสโก้โลตัส  ยโสธร
ชั้น 1   ห้างเทสโก้ โลตัส
กันยายน-2560
97.  เซ็นทรัลพลาซ่า   นครราชสีมา
ชั้น 2   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
พฤศจิกายน-2560
98.  พันธุ์ทิพย์พลาซา 2
ชั้น 1   อาคารพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า
พฤศจิกายน-2560
99. เซ็นทรัลพลาซ่า  มหาชัย สมุทรสาคร
ชั้น 2   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
พฤศจิกายน-2560
100. เทสโก้ โลตัส  โพนทอง ร้อยเอ็ด
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
มีนาคม-2561
101. มาร์เก็ตวิลเลจ  หัวหิน
ชั้น 3   ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ
เมษายน-2561
102. เทสโก้ โลตัส  นครอินทร์  นนทบุรี
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
พฤษภาคม-2561
103. เทสโก้ โลตัส  อู่ทอง  สุพรรณบุรี
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
มิถุนายน-2561
104. เทสโก้ โลตัส  นครพนม
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
มิถุนายน-2561
105. เทสโก้ โลตัส  สุราษฎร์ธานี
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
มิถุนายน-2561
106. เทสโก้ โลตัส  สมเด็จ  กาฬสินธุ์
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
มิถุนายน-2561
107. เทสโก้ โลตัส  เชียงของ  เชียงราย
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
กรกฎาคม-2561
108. เทสโก้ โลตัส  ราชบุรี
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
กรกฎาคม-2561
109. เทสโก้ โลตัส  พนัสนิคม
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
กรกฎาคม-2561
110. บิ๊กซี   สระแก้ว
ชั้น   ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
กรกฎาคม-2561
111. เทสโก้ โลตัส  วังน้ำเย็น สระแก้ว
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
กรกฎาคม-2561
112. เทสโก้ โลตัส  กำแพงแสน นครปฐม
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
กรกฎาคม-2561
113. เทสโก้ โลตัส ชลบุรี
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
กรกฎาคม-2561
114. เทสโก้ โลตัส ลพบุรี
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
กรกฎาคม-2561
115. เทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ สระแก้ว
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
กรกฎาคม-2561
116. เทสโก้ โลตัส อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
สิงหาคม-2561
117. เทสโก้ โลตัส ปราสาท  สุรินทร์
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
สิงหาคม-2561
118. เทสโก้ โลตัส  บางกรวย-ไทรน้อย  นนทบุรี
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
สิงหาคม-2561
119. เทสโก้ โลตัส พิบูลมังสาหาร     อุบลราชธานี
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
สิงหาคม-2561
120. เทสโก้ โลตัส  ศรีสะเกษ
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
สิงหาคม-2561
121. เทสโก้ โลตัส  ศรีนครินทร์
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
สิงหาคม-2561
122. เทสโก้ โลตัส  อมตะนคร
ชั้น 1   ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
สิงหาคม-2561
123. เทสโก้ โลตัส  จันทบุรี
ชั้น 1  ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
กันยายน-2561
124. เทสโก้ โลตัส โคกสำโรง ลพบุรี
ชั้น 1  ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส
กันยายน-2561